ห้ามเด็ดขาด ! 4 อาหารห้ามกิน ความเชื่อลัทธิเต๋ากินแล้วเป็นบาปมหันต์

ศาสนาเต๋า หรือ ลัทธิเต๋า คือ ลัทธิหนึ่งซึ่งคุณลักษณะคล้ายศาสนาแต่ไม่ครบองค์ประกอบ แต่คำสอนประกอบด้วยหลักปรัชญา และคติความเชื่อหลายอย่างนั้นยากซับซ้อน โดยธรรมดาแล้วเต๋าเกี่ยวข้องกับการไหลของจักรวาลหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่ทำให้ทุกสิ่งสมดุลและเป็นระเบียบ เต๋าได้รับการพิจารณาว่าคือต้นกำเนิดของการดำรงอยู่และ การไม่ดำรงอยู่ จะยึดคำสอนหยิน แทน ความมืดและหยาง แทน ความสว่างแห่งจักรวาลและสะท้อนพลังความดีและความชั่วในตัวสาวกบางคนเชื่อว่าลัทธิเต๋าเชื่อในลัทธิพหุเทวนิยม ปฏิบัติการสักการะบูชาบรรพบุรุษ จะสักการะบูชาบรรพบุรุษในช่วงวันหยุดตามปฏิทินที่มีการเตรียมอาหารเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาเทพเจ้าหรือวิญญาณ แต่คำสอนจะ ห้ามกินอาหารบางอย่าง เพราะอะไร บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

นักบวชลัทธิเต๋าแต่งงานมีครอบครัวสืบสกุลได้ แต่ต้องรับประทานเจ ห้ามดื่มเมรัยและ ห้ามรับประทานอาหาร 4 อย่างคือ

เนื้อวัว เพราะชาวลัทธิเต๋าเชื่อว่า ด้วย วัว คือสัตว์เปี่ยมด้วย กุศลเพราะวัวกินแต่หญ้า ไม่กินเนื้อสัตว์และยังให้น้ำนมมนุษย์ดื่มกิน สำคัญคือวัวใช้แรงงานทำกสิกรรมให้อาหารแก่มวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปลาดำ คติความเชื่อชาวลัทธิเต๋าเชื่อว่าปลาดำ หรือภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกโอวฮื้อ คือปลากตัญญูครั้งเมื่อยามวางไข่ ตาพร่ามัวมองไม่เห็นอะไร กินอะไรก็ไม่ได้ อดหิวโซจวนเจียนตายบรรดา ลูกปลาเล็กๆ นั้นแสนกตัญญู รู้ว่าแม่ปลาจะอดตาย ต่างพากันว่ายเข้าปาก ให้แม่ปลากินเป็นอาหารให้แม่ปลา รอดฉะนั้นทางศาสนาเต๋า จึงห้ามไม่ให้กิน โอวฮื้อ หรือปลาดำ ด้วยเชื่อว่าคือสัตว์เปี่ยมด้วยกตัญญูตา

ห่านป่า นอกจากนกเงือกแล้วห่านป่า คือสัตว์รักเดียวใจเดียว ครองคู่ไม่มีคบเผื่อเลือก ยามที่คู่ครองจากไปก่อน ห่านป่าจะอยู่ตัวเดียวตลอดไป อย่างคนรุ่นใหม่เรียกรักนิรันดร์ทางเต๋าว่า ห่านป่าคือสัตว์เปี่ยมด้วยความพิสุทธิ์

สุนัข ลัทธิเต๋าห้ามไม่ให้กินเนื้อสุนัข เพราะด้วยสุนัขคือสัตว์สุดภักดี ตามวลีโบราณจีนเคยกล่าวไว้ว่า บุตรไม่เคยตำหนิว่าแม่ตนเองขี้ริ้วขี้เหร่ ฉันใดสุนัขไม่เคยเลือกเจ้านายว่าจน สุนัขไม่เคยเห็นว่าบ้านนี้รวยจึงจะเลือกเป็นนาย หากนายจนขอภักดีอยู่ด้วยกันจนตาย ฉะนั้นสุนัขคือเพื่อนสนิทมนุษย์

ลัทธิเต๋า คือลัทธิเพราะคุณลักษณะคล้ายศาสนาแต่ไม่ครบองค์ประกอบ คติความเชื่อคนจีนโบราณให้ความสำคัญต่อคำสอนมากเพราะแฝงปรัชญาหลายอย่างโดยเฉพาะการห้ามกินเนื้อสัตว์บางชนิด คือสัตว์เปี่ยมกุศล กตัญญู รักมั่นใจเดียว และความภักดี ทั้งหมดจะส่งผลให้คนบริสุทธิ์

ดูดวงรายวัน คลิกที่นี่

คติความเชื่อแบบโบราณ คลิกที่นี่

Related Posts